Expertise

Mensen die als gevolg van een grote of minder grote afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk een passende baan kunnen vinden, zijn bij ons op het juiste adres. We onderzoeken samen met de cliënt en met u als opdrachtgever, in welke omgeving en in welke baan iemand het beste tot zijn recht komt. En we helpen de betreffende persoon op weg in zijn oude of nieuwe job of werkervaringsplaats. Stap voor stap, totdat hij zelfstandig verder kan. 

Wij hebben geen wachtlijsten en kunnen nagenoeg meteen aan de slag. Onze dienstverlening valt uiteen in de volgende expertises en onderzoeksmethodes:

Arbeidsdiagnostiek

Adapt maakt gebruik van de wetenschappelijk onderbouwde Melba-methode. Een objectieve en multidisciplinaire onderzoeksmethode waarmee de capaciteiten van de cliënt (capaciteitenprofiel) en de eisen waaraan een functie moet voldoen (eisenprofiel) nauwgezet in beeld worden gebracht.

Wij maken ook gebruik van neuropsychologisch onderzoek, waarbij met onderzoeken van functiegebieden als intelligentie, geheugen, aandacht en concentratie persoons- en persoonlijkheidskenmerken worden vastgesteld.

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten wordt vervolgens een traject van bijvoorbeeld (re-)integratie op de arbeidsmarkt, jobfinding, jobcoaching of training gestart.

Participatie/sociale activering 
Dit is individuele arbeidstraining voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Te denken valt aan mensen met een leerachterstand, autisme, ADHD, een borderline stoornis en/of mensen die al lange tijd niet meer hebben deelgenomen aan het arbeidsproces. Tijdens deze individuele training staat het maximaliseren van iemands kwaliteiten en het ondersteunen van minder ontwikkelde kwaliteiten centraal. De individuele training bestaat uit ‘Touwtjes in eigen handen’ op basis van de Vrijbaan Empowerment methodiek en een Individuele sollicitatietraining.

Re-integratie coaching

Als UWV erkend re-integratiebedrijf worden wij geregeld ingeschakeld om het traject ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’ te begeleiden. Dit betekent dat wij met u, met de individuele cliënt en het UWV afspraken maken over de duur, het gewenste resultaat en de intensiteit van de begeleiding. Vaak wordt (een deel van) het Melba-onderzoek ingezet om het uiteindelijke re-integratietraject vorm te geven. 

Jobcoaching

Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt, dan kunt u hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt u en de werknemer op de werkvloer. 

De inzet van jobcoaching wordt in overleg afgestemd, te denken valt aan:

  • aanwezig zijn bij voorbesprekingen;

  • adviseren voor regelingen en mogelijkheden;

  • helpen bij het inwerken;

  • u begeleiden op de werkvloer;

  • een persoonlijke handleiding voor u maken.

 

Jobcoaching is maatwerk; vanuit het UWV mag het maximaal drie jaar worden ingezet.