Expertise

Mensen die als gevolg van een grote of minder grote afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk een passende baan kunnen vinden, zijn bij ons op het juiste adres. We onderzoeken samen met de cliënt en met u als opdrachtgever, in welke omgeving en in welke baan iemand het beste tot zijn recht komt. En we helpen de betreffende persoon op weg in zijn oude of nieuwe job of werkervaringsplaats. Stap voor stap, totdat hij zelfstandig verder kan. 

Wij hebben geen wachtlijsten en kunnen nagenoeg meteen aan de slag. Onze dienstverlening valt uiteen in de volgende expertises en onderzoeksmethodes:

Arbeidsdiagnostiek

Adapt is licentiehouder van de wetenschappelijk onderbouwde Melba-methode. Een objectieve en multidisciplinaire onderzoeksmethode waarmee de capaciteiten van de cliënt (capaciteitenprofiel) en de eisen waaraan een functie moet voldoen (eisenprofiel) nauwgezet in beeld worden gebracht.

Wij maken ook gebruik van neuropsychologisch onderzoek, waarbij door middel van het onderzoeken van functiegebieden als intelligentie, geheugen, aandacht en concentratie persoons- en persoonlijkheidskenmerken worden vastgesteld.

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten wordt vervolgens een traject van bijvoorbeeld (re-)integratie op de arbeidsmarkt, jobfinding, jobcoaching of training opgestart.

Trajectbegeleiding

Als UWV erkende jobcoach worden wij geregeld ingeschakeld om Individuele Re-integratie Overeenkomsten (IRO) te begeleiden. Dit betekent dat wij met u, met de individuele cliënt en het UWV afspraken maken over de duur, het gewenste resultaat en de intensiteit van de begeleiding. Vaak wordt (een deel van het) Melba-onderzoek ingezet om het uiteindelijke re-integratietraject vorm te geven. 

Jobcoaching

Een peptalk of een duwtje in de rug is soms net genoeg om die ene drempel te overwinnen. Maar het komt ook voor dat langdurige begeleiding nodig is. Op die momenten staan wij klaar met raad en daad, op de werkvloer of aan de zijlijn. Op maat en net zolang als nodig is. Ook hier kan onderzoek of bijvoorbeeld een training vaak verhelderend werken.

Trainingen en cursussen

Wij geven onder andere cursussen en trainingen op het gebied van assertiviteit en weerbaarheid of om te leren de regie wat meer in eigen handen te nemen. 

Wij brengen onze kennis en expertise ook graag over op de bedrijven en instellingen waarvoor en waarmee we samenwerken. Deskundigheidsbevordering voor de professionals die er werken. Maar ook voor onze (oud-)cliënten is het goed om te weten dat ze binnen hun eigen, vaak nieuwe organisatie terecht kunnen voor professionele begeleiding of advies.