Klanten / partners

Iedereen heeft recht op een fijne baan en wij zetten ons daar graag voor in. Wij werken onder andere nauw samen met- en voor gemeenten, arbodiensten, (zorg)verzekeraars, UWV, MEE, SW-bedriijven, zorginstellingen, re-integratiebedrijven, NAH contactpersonennetwerk Midden-Brabant en het bedrijfsleven.