Werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat de cliënten die een beroep op ons doen weer vol (zelf)vertrouwen aan het werk kunnen. In een baan die bij hen past.

We willen de afstand tot de arbeidsmarkt voor de cliënten verkleinen. De cliënt staat daarbij altijd centraal. Dit doen wij op basis van wederzijds respect en betrokkenheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen; dat schept duidelijkheid voor iedereen.

Wij hebben een ervaren team van psychologen, arbeidsdiagnostisch werkers, re-integratiecoaches en jobcoaches. Met onze werkwijze vertalen wij de wensen en verwachtingen van de cliënt naar een passende baan. Zonder daarbij de onmogelijkheden uit het oog te verliezen. Dat werkt wel zo plezierig.

 

Een traject is geslaagd als voor iedereen duidelijk is dat de cliënt zijn werkzaamheden, eventueel met aanpassingen, goed kan uitvoeren