Participatie en arbeidstoeleiding

 • Jobcoaching
  Een peptalk of een duwtje in de rug is soms net genoeg om die ene drempel te overwinnen. Maar het komt ook voor dat langdurige begeleiding nodig is. Op die momenten staan wij klaar met raad en daad, op de werkvloer of aan de zijlijn. Op maat en net zolang als nodig is. Ook hier kan onderzoek of bijvoorbeeld een training vaak heel verhelderend werken.
 • Individuele re-integratie 
  Re-integratiecoaching is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt op toegankelijke wijze te verkleinen. Stap voor stap en in het tempo van de cliënt. Als UWV erkende jobcoach worden wij geregeld ingeschakeld om de trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ te begeleiden. Dit betekent dat wij met de individuele cliënt en het UWV afspraken maken over de duur, het gewenste resultaat en de intensiteit van de begeleiding. Vaak wordt (een deel van) het Melba-onderzoek ingezet om het uiteindelijke re-integratietraject vorm te geven.
 • Participatie/sociale activering
  Binnen participatie/sociale activering staan het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning centraal om zo weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen. Participatie/sociale activering zorgt ervoor dat de cliënt na het afronden van het proces in staat is een volgende stap te maken in zijn of haar loopbaan. Bijvoorbeeld aanmelding voor een re-integratietraject. 
 • Coaching
 • Coaching heeft als doel de cliënt verder te helpen en te ondersteunen bij het traject naar werk. Coaching start altijd met een gesprek waarin het gezamenlijk formuleren van de individuele coachingsvraag centraal staat. Deze vraag is leidend en op basis daarvan wordt de wijze van coaching bepaald die het beste bij de cliënt past en hem of haar helpt zich verder te ontwikkelen.