Training

 • Melba-methodiek (professionals)
  Melba is een wetenschappelijk onderbouwde methode. Melba is een betrouwbaar, objectief en multidisciplinair systeem waarmee enerzijds de capaciteiten van de cliënt en anderzijds de eisen waaraan een functie moet voldoen nauwgezet in beeld worden gebracht. 
 • Empowerment 
  Bij de cursus empowerment leer je de touwtjes in eigen handen te nemen aan de hand van de Vrijbaan Empowerment methodiek.
 • Participatie/sociale activering 
  Individuele arbeidstraining voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Te denken valt aan mensen met een leerachterstand, autisme, ADHD, een borderline stoornis en/of mensen die al lange tijd niet meer hebben deelgenomen aan het arbeidsproces. Tijdens deze individuele training staat het maximaliseren van iemands kwaliteiten en het ondersteunen van minder ontwikkelde kwaliteiten centraal.
 • Sollicitatietraining
  Bij de sollicitatietraining worden cliënten voorzien van praktische tips voor het solliciteren en het durven uiten en inzien van de eigen kwaliteiten en vaardigheden.