Expertise voor werkzoekende

Mensen die als gevolg van een grote of minder grote afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk een passende baan kunnen vinden, zijn bij ons op het juiste adres. We onderzoeken samen met de cliënt en met u als opdrachtgever, in welke omgeving en in welke baan iemand het beste tot zijn recht komt. En we helpen de betreffende persoon op weg in zijn oude of nieuwe job of werkervaringsplaats. Stap voor stap, totdat hij zelfstandig verder kan.

Wij hebben geen wachtlijsten en kunnen nagenoeg meteen aan de slag. Onze dienstverlening valt uiteen in de volgende expertises en onderzoeksmethodes:

Arbeidsdiagnostiek

Adapt maakt gebruik van de wetenschappelijk onderbouwde Melba-methode. Een objectieve en multidisciplinaire onderzoeksmethode waarmee de capaciteiten van de cliënt (capaciteitenprofiel) en de eisen waaraan een functie moet voldoen (eisenprofiel) nauwgezet in beeld worden gebracht.

Wij maken ook gebruik van neuropsychologisch onderzoek, waarbij door middel van het onderzoeken van functiegebieden als intelligentie, geheugen, aandacht en concentratie persoons- en persoonlijkheidskenmerken worden vastgesteld.

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten wordt vervolgens een traject van bijvoorbeeld (re-)integratie op de arbeidsmarkt, jobfinding, jobcoaching of training opgestart.

Participatie/sociale activering

Individuele arbeid training  voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Te denken valt aan mensen met beperking zoals een leerachterstand, autisme, ADHD, een borderline stoornis en/of mensen die al lange tijd niet meer hebben deelgenomen aan het arbeidsproces. Tijdens deze individuele training staat het maximaliseren van iemands kwaliteiten en het ondersteunen van minder ontwikkelde kwaliteiten centraal.

Re-integratie coaching

Als UWV erkend re-integratie bedrijf worden wij geregeld ingeschakeld om traject ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’ te begeleiden. Dit betekent dat wij met u, met de individuele cliënt en het UWV afspraken maken over de duur, het gewenste resultaat en de intensiteit van de begeleiding. Vaak wordt (een deel van het) Melba-onderzoek ingezet om het uiteindelijke re-integratietraject vorm te geven.

Jobcoaching

Als u nieuw werk krijgt, kunt u hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt u op de werkvloer.  De inzet van jobcoaching wordt in overleg afgestemd, te denken valt aan:

  • aanwezig zijn bij voorbesprekingen;

  • advisering voor regelingen en mogelijkheden

  • helpen bij het inwerken;

  • u begeleiden op de werkvloer;

  • een persoonlijke handleiding voor u maken.

Jobcoaching is maatwerk en mag vanuit het UWV maximaal 3 jaar worden ingezet.

Individuele Trainingen

Wij geven onder andere trainingen om te leren de regie wat meer in eigen handen te nemen.

  •  ‘Touwtjes in eigen handen’ op basis van de Vrijbaan Empowerment methodiek
  • Individuele sollicitatietraining