Werkwijze voor werkzoekenden

Wij vinden het belangrijk dat de cliënten die een beroep op ons doen weer vol (zelf)vertrouwen aan het werk kunnen. In een baan die bij hen past.

Onze inspanningen zijn erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt voor onze cliënten te verkleinen. De cliënt staat daarbij altijd centraal. We bouwen relaties op basis van wederzijds respect en betrokkenheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen; dat schept duidelijkheid voor alle partijen.

Door deze laagdrempelige en transparante werkwijze slaagt ons ervaren team van psychologen, arbeidsdiagnostisch werkers, trajectbegeleiders en jobcoaches er telkens weer in om de wensen en verwachtingen van onze cliënten te vertalen naar een passende baan. Zonder daarbij de onmogelijkheden uit het oog te verliezen. Dat werkt wel zo plezierig.

Een traject is pas geslaagd, als voor alle betrokken partijen inzichtelijk is dat, met behulp van een passende handelingsstrategie en eventuele adequate aanpassingen, niet langer sprake is van belemmerende factoren bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.