Welkom

Deelname aan de arbeidsmarkt is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een grote of minder grote afstand tot de arbeidsmarkt stelt vaak hoge eisen aan mensen bij het vinden van een baan. En omgekeerd kan het arbeidsproces soms net een fractie te veel vragen van de werknemer, met ziekte, een burn-out of uitval als gevolg.

Adapt is er voor mensen die graag willen werken of re-integreren, maar die moeite hebben om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. Wij helpen onze cliënten - uw (potentiële) werknemers - bij het overbruggen van die afstand en begeleiden ze bij het vinden van een nieuwe job of werkervaringsplaats. Of we coachen ze bij de re-integratie in hun oude baan. 

Iedereen heeft recht op een fijne baan en wij zetten ons daar graag voor in.