Behandeling

Behandeling als toegevoegde waarde bij arbeidstoeleiding

 • Acceptance & Commitment
  Acceptance & Commitment is een vorm van gedragstherapie waarbij cliënten op een andere manier leren omgaan met vervelende gedachten en gevoelens. Hierbij wordt meer gericht op acceptatie van vervelende ervaringen in plaats van hier het gevecht mee aan te gaan. Hierdoor zijn cliënten beter in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden.

 • Oplossingsgerichte interventies
  In deze benadering is de focus gericht op de toekomst en mogelijkheden van de cliënt. Door niet gericht te zijn op problemen, maar op mogelijke oplossingen kunnen we samen met de cliënt kijken hoe ze hun eigen capaciteiten kunnen gebruiken om hun doel te bereiken.

 

 • (Cognitieve) gedragstherapeutische interventies
  Door middel van deze interventies leren we cliënten om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Hierbij worden de gedachten en het gedrag die de problemen in stand houden besproken en bekeken. Zo ontstaat er ruimte voor meer helpende gedachten en wordt positief gedrag gestimuleerd.

 

 • EMDR
  EMDR is er voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Het is een methode om deze traumatische ervaringen te verwerken. Door middel van EMDR wordt het natuurlijke verwerkingsmechanisme gestimuleerd met als gevolg dat de nare herinnering haar emotionele lading verliest en de gebeurtenis een plek krijgt.